آخرین خبرها
 • ماشین پخ زن دوسر لوله همراه با بارگذاری لوله

  DEF-85ss Double Tube Ends Chamfering Machine with Automatic Loading , Feeding and Chamfering

 • خط اتوماتیک برش لوله + بارگذاری لوله

  SA-76NC-+-BDB-76-2-(-2-)medium-web Cutting Pipe +Brush –Deburring +Length Measuring

 • خط اتوماتیک برش لوله همراه با لودینگ مگزین + پخ زن لوله + اندازه گیری طول

  SA-76NC-Inline High Speed Tube and Solid Bar Sawing Machines 2 Electric Axis with Sawing Capacity up to 115 mm

 • ماشین خم کن لوله سی ان سی با 12 محور همراه با پانچ لوله

  SB-80x12A-MR-PT+2C CNC Pipe Bending Machine 5-12 Electric Axis + Wall Thinning Control + DBS Cutoff

 • خط اتوماتیک ماشین خم کن لوله سی ان سی (با بارگذاری لوله و برداشت لوله خم شده با روبات و چیده شدن داخل پالت )

  SB-32*7A-2S-V-U Tube Bending +Auto Loader + Auto Unloader Automatic Pipe CNC Bending Line , together with pipe loading and pipe unloading by Robot

 • ماشین خم کن لوله سی ان سی 5 محور سرو و سه ردیف قالب

  SB-80x5A-3SV CNC Pipe Bending Machine , 5 Electric axis , 3 Bending Stacks